Online poker v Česku

Chcete si zahrát online poker nebo online video poker v Česku ? Žádný problém. V současnosti Vám plnohodnotný online poker s ostatními hráči nabízí jedno kasino.

Nejlepší online kasino se hrou online poker v Česku


Online poker pravidla

Co je vlastně poker a jak se hraje?

Poker je velmi populární karetní hra, jednoduchá na naučení, ale musíte umět taktizovat. Je nezbytné používat strategie, neustále pochopit výrazy ostatních hráčů a umět odhadnout okamžik, ve kterém můžete vyložit karty, blafovat a odhalit blafování druhých hráčů.

Jak se počítají karty – počítání karet

Poker se hraje s balíčkem 52 žolíkových karet, který je rozdělen do 4 barev a každá z nich obsahuje 13 hodnot. Karty od 2 po 10 se počítají podle hodnoty, kterou mají na sobě napsanou neboli karta s číslem 2 se počítá za dva body, karta s označením 10 má hodnotu deset atd.. Karty J, Q, K se počítají za hodnotu deset. Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny (to znamená, že karta o hodnotě 9 má stejnou hodnotu a není podstatné, zda je kárová, piková, srdeční nebo křížová). V pokeru je eso nejvyšší karta. Pár (= dvojice karet se stejnou hodnotou) je nejnižší kombinace. Eso se může použít i jako nejnižší karta k postupce 5, 4, 3, 2, A.

Výherní kombinace

Hráči pokeru mají k dispozici 5 karet. Jejich kombinace vytváří jednu z několika možných kombinací jako jsou barva, postupka nebo dva páry. Hráč, který má nejvyšší kombinaci, vyhrává. Pokud mají dva hráči stejnou kombinaci, vyhrává obvykle ten, který má vyšší karty.

Vítězné postupky

Čistá postupka (= straight flush)

Poker čistá postupka

Čistá postupka je v pokeru označení pro 5 po sobě následujících karet sestavených z jedné stejné barvy. V případě stejných kombinací u hráčů vyhrává postupka zakončená vyšší kartou. Postupka složená z karet A, K, Q, J a 10 je nazývána royal flush (= královská postupka). 5, 4, 3, 2, A postupka je nejnižší čistá postupka.

4 karty stejné hodnoty (Poker, Four of a kind)

Poker 4 karty stejné hodnoty

Varianta sestavená ze čtveřice karet se stejnou hodnotou. V případě stejných kombinací u hráčů vyhrává vyšší čtveřice se stejnou hodnotou. Pokud mají oba hráči stejné čtveřice se stejnými hodnotami, pak vyhrává ten, kdo má vyšší pátou kartu. „kicker“.

Trojice a dvojice (Full house)

Poker trojice a dvojice

Sestaví-li hráč trojici (tree od kind) a dvojici (a pair) a má full house, v případě stejných kombinací vyhrává hráč s vyšší trojicí. Pokud mají hráči stejnou trojici, vyhrává vyšší dvojice.

Barva (flush)

Poker barva

Tato postupka je složena ze všech pět karet ve stejné barvě. Vyhrává hráč s nejvyšší kartou. Pokud mají dva hráči flush se stejnou nejvyšší kartou, výhra se rozdělí mezi tyto dva hráče.

Postupka (straight)

Poker postupka

Postupka nebo pět po sobě následujících karet. Vyhrává postupka s nejvyšší kartou. A,K,Q,J,10 je nejvyšší postupka a 5,4,3,2,A je nejnižší postupka. 5,4,3,2,A postupka je mezi pokerovými hráči přezdívaná také wheel.

Trojka (trips, three of kind)

Poker trojka

Varianta sestavená z trojice karet se stejnou hodnotou. V případě stejných kombinací u hráčů vyhrává vyšší trojice. Pokud mají dva hráči stejné hodnoty, dvě zbývající karty rozhodnou. V Texas Hold´em variantě pokeru máte dvojku v ruce a třetí kartu do trojice berete ze stolu, říká se tomu set.

Dvě dvojky (two pair)

Poker dvě dvojky

Dva páry nebo dvě dvojice karet se stejnou hodnotou. V případě stejných kombinací vyhrává vyšší pár z obou dvojic, je-li vyšší pár stejný, rozhoduje nižší pár. Pokud je nižší pár stejný rozhoduje zbývající karta.

Dvojka (pair)

Poker dvojka

Jeden pár nebo dvojice karet se stejnou hodnotou. Vyšší pár porazí nižší, při rovnosti párů rozhodují zbývající karty v ruce. Nejprve se porovná nejvyšší ze zbývajících karet, potom druhá nejvyšší, a nakonec nejnižší ze zbývajících tří karet.

Nejvyšší karta (high)

Pokud nemáte žádnou kombinaci, počítá se nejvyšší karta. Dva hráči porovnají své nejvyšší karty v ruce, poté druhé nejvyšší a tak dále.

Pravidla sázení při pokeru

Pokud před Vámi nikdo nevsadil, máte většinou dvě možnosti. Můžete si vsadit, tzn. zvýšit sázku, což znamená, že přihodíte peníze do banku. Pokud to uděláte, všichni hráči, kteří následují po Vás musí dorovnat Vaši sázku nebo musí položit karty. Další možností je zdržet se. Zdržet se znamená, že nedáte žádnou sázku do banku. Pokud nikdo z ostatních hráčů sázku nezvýší, hra pokračuje dál a všichni zůstávají ve hře. Problém nastává, pokud někdo z ostatních hráčů sázku zvýší. Potom máte zpravidla 3 možnosti.

1. Složit

Nedáte do banku žádnou další sázku, ale přijdete o veškerý svůj vklad, který jste do té doby vsadili.

2. Dorovnat

Dorovnat znamená, že hráč zvýší sázku o tolik, o kolik se sázelo před ním. Po tomto kroku zůstává hráč ve hře. Hra dále pokračuje a rozdá se další karta, dokud někdo další nezvýší sázku.

3. Zvýšit

Pokud hráč dorovná předchozí sázku a ještě zvýší, musí všichni ostatní hráči dorovnat jeho sázku nebo složit karty. Také mohou ještě zvýšit jeho sázku.

Ukazování karet

Pokud zůstanou po rozdání karet minimálně dva hráči a všichni dorovnali v posledním kole, pak se ukazují karty. První ukazuje karty hráč, který naposledy zvyšoval. Potom se pokračuje podle pořadí hráčů u stolu.

Hráč, který má nejvyšší karty, vyhrává vše u stolu. Pokud má hráč, který je v ukazování na řadě slabou kombinaci, nemusí karty ukazovat, pouze oznámí skládám (fold). Pokud mají dva hráči stejně silnou kombinaci, výhru si rozdělí rovným dílem.

Kontumační výhra

Pokud všichni hráči až na jednoho položí karty, tento hráč získává všechny žetony v banku poté, co se odečte podíl kasina. Nemusí však ostatním hráčům ukazovat své karty.

Texas Holdem poker – pravidla hry

Texas Hold'em patří k bezkonkurenčně nejvíce oblíbené variantě pokeru, jelikož se hraje po celém světě. Cílem hry je výhra s nejlepší výherní kombinací, tzn. získat bank nebo výhru, která je tvořena ze sázek všech hráčů. Pokud na konci hry mají dva nebo více hráčů stejnou silnou výherní kombinaci, rozdělí se mezi ně výhra stejným podílem. Hru Texas Hold'em může současně hrát 2 až 10 hráčů. Skládá se ze 4 kol sázek. Texas Hold´em je jedna z nejrychlejších pokerových her.

Postup hry

1. Krok

Rozdávající hráč je vždy označen žetonem. Hráč nalevo od rozdávajícího začíná vložením malé povinné sázky (small blind) a druhý hráč, který následuje po směru hodinových ručiček, vkládá velkou povinnou sázku (big blind). Rozdávající hráč se mění každé kolo, a to vždy o jednoho ve směru hodinových ručiček. Žeton vždy ukazuje rozdávajícího hráče.

2. Krok

Každý hráč obdrží při rozdávání dvě základní karty (pocket cards), které nikdo z ostatních hráčů nevidí.

3. Krok = První kolo sázek

V tomto kole můžete:

  • dorovnat sázku (call)
  • zvýšit sázku (raise)
  • složit karty (fold)

V prvním kole se nemůžete zdržet sázky (check), protože je třeba alespoň dorovnat povinnou sázku. Jediný, kdo se může v tomto prvním kole zdržet sázky (check) je hráč, který dával velký vklad (big blind).

4. Krok = Druhé kolo sázek

Vyloží se tzv. „flop“. Flop jsou tři karty, které jsou vyloženy společně na stůl a viditelné pro všechny hráče. Hráči pak mohou volit jednu z následujících možností podle toho, jak silnou výherní kombinaci mohou z těchto tří karet (flopů) a ze svých dvou karet na ruce (hole cards) složit:

  • mohou dorovnat sázku (call)
  • mohou zvýšit sázku (raise)
  • mohou složit karty (fold)
  • mohou se zdržet sázky (check)

Pozn. Zdržet sázky (check) se hráči nemohou, pokud alespoň jeden hráč vsadí či zvýší sázku (bet, raise). Potom logicky mohou buď dorovnat (call), zvýšit (raise) nebo složit karty (fold).

5. Krok

Třetí kolo sázek. Ke třem společným kartám (flop) je rozdána čtvrtá společná karta – turn. Následuje další kolo sázek, jehož průběh je stejný jako v bodě 4.

6. Krok = Poslední kolo sázek

Je rozdána poslední společná karta – river (je to pátá karta). Na stole je tedy pět společných karet (community cards) a v ruce má hráč dvě základní karty (hole cards). Následuje poslední kolo sázek, tzn. stejný postup jako v bodě 4 a 5. Mějte na paměti, že cílem je vytvořit z pěti společných karet (které vidí všichni) a ze dvou vlastních karet (které vidíte jen vy sami) co nejlepší „výherní kombinaci“, jaká je možná.

Ukončení hry

Hra končí dvěma způsoby. V prvním případě jeden z hráčů svými vysokými sázkami přinutí ostatní hráče složit karty (fold). V druhém případě se stane to, že na konci hry zůstane více hráčů. Tito hráči poté vyloží karty a porovnávají své „výherní kombinace“. Vítězný hráč s nejlepší „výherní kombinací“ získává bank. Pokud mají 2 nebo více hráčů stejnou „výherní kombinaci“, rozdělí se bank stejným dílem.

Tipy

V druhém kole sázek vidíte jen pět z celkového počtu sedmi karet, ze kterých si vybíráte. To může hráči napovědět, jak vysoká by mohla potenciálně být výsledná kombinace. Je důležité během hry přemýšlet a každou jednu kombinaci důsledně promyslet. Vyhrává ten, kdo je o dva tahy dopředu před ostatními hráči. Chcete-li vyhrát, je důležité si uvědomit, jak spojíte své karty v ruce s kartami, které leží před Vámi na stole. Pokud je to nutné, položte karty. Neztratíte tolik pokud máte na ruce špatné karty.

Další pojmy v pokeru

V této sekci si vysvětlíme další používané výrazy v pokeru, které jsme ještě nezmiňovali.

Karty na stole (board cards)

Board cards jsou karty, které jsou vyloženy před všemi hráči na stole. Tzn. vidí je všichni hráči a mohou je použít.

Draw

Tento pojem naznačuje naději hráče, že se mezi kartami, které jsou na stole, objeví karta, kterou potřebuje. Uveďme si příklad: Uprostřed stolu jsou ve třetím kole karty Q, J a 2. Vy máte v ruce karty o hodnotě 10 a 9. Doufáte tedy, že se na stůl dostane v následujícím kole karta o hodnotě 8 nebo král.

All-in

Je tah, ve kterém vsadíte všechny své žetony. Vsadíte tedy vše, co máte.

Pot-limit (označovaný také jako PL)

Je varianta, ve které můžete vsadit jen do výše banku (potu) v daném okamžiku.

Longhand

Je název pro hru, ve které hraje 7 a více hráčů.

Shorthand

Hra se šesti nebo méně hráči.

Outs

Počet karet, které Vám mohou zlepšit vaši postupku. Příklad: Po Flopu jsou na stole vyloženy dohromady 3 karty. Jsou to Q, J a 2. Hráč má v ruce karty o hodnotě 9 a 10. To znamená, že potřebuje, aby se v kartách na stole objevila karta krále nebo osmička. V celém balíčku jsou celkem 4 králové a 4 osmičky (z každé barvy jeden/a). Z toho vyplývá, že hráč má dohromady 8 „outs“.

Umístění hráče

Velký vliv na Vaši hru má místo, kde sedíte. Bankéř má vždy nejlepší pozici, i když sází jako poslední. Začínající hráč má nejhorší pozici, protože začíná sázet jako první. Tím nemůže taktizovat nad ostatními a odhalí své kroky následujícím hráčům.

Preflop

Je pojem označující, že hráč už má v ruce dvě karty, ale na stole ještě nejsou žádné vyložené.

Bank

Peníze ve hře, o které se hraje.

Blafování

Nejpodstatnější část pokeru. Je to umění předstírat, že máte v ruce silnou karetní kombinaci, i když máte v ruce velmi slabé karty nebo žádnou kombinaci. Buy-in Buy-in je částka, se kterou vstupujete do pokerové herny nebo částka, která je vyžadována jako zápisné ke hře pokerovém turnaji.

Limit Poker

Je to varianta pokeru s omezenými sázkami.

No limit

Je to poker, při kterém není určena minimální ani maximální sázka nebo vklad. Hráči tak mohou vložit jakoukoli částku a není výjimkou, že hráč vsadí všechno.

Pot-odds

Tento pojem označuje šanci, kterou máte při čekání na konkrétní karty (drawing). Příklad: Hráč drží v ruce eso (A) a kartu o hodnotě 2 a obě tyto karty jsou srdce. Na stole jsou po flopu vyloženy tyto karty: K a karty o hodnotě 6 a 7. Karty 6 a 7 jsou také srdce. Ve hře je stále 9 dalších kárových karet (13 karet dohromady, minus dvě u hráče a dvě na stole). Je jedno, jestli je má někdo z hráčů u sebe nebo jsou v balíčku. Hráč má tedy asi 18-19% šanci, že v následujícím kole získá flush.

Předpokládaná šance

Předpokládané šance jsou velmi podobné Pot-odds. Berou se však v úvahu pouze sázky provedené v budoucnosti. Příklad: Hráč může dorovnat u flopu (rozdání 3 začátečních karet), ale má vyšší šanci udělat vyšší sázku v dalších kolech, kdy na stole mohou zůstat výhodnější karty pro něj.

Value bets

Value bets jsou sázky, při kterých chceme, aby soupeř dorovnal se slabší kombinací a my jsme vyhráli jeho peníze (žetony)

Strategie All-in

Snad v každém filmu, se alespoň jednou stane, že někdo z hráčů jde all-in. Všude po kapsách herci hledají zapomenuté bankovky, klíče od aut, zlaté řetězy a další věci, jen aby mohli navýšit sázku. Co je tedy all-in a jak jej správně aplikovat do vaší hry? Ve hře poker se občas naskytnou situace, kdy hráč má více peněz (žetonů) než ostatní hráči. Pokud jsou ve hře dva hráči, je tato situace velmi jednoduchá. Hráč nemůže do hry vstoupit s dalšími prostředky, než se kterými začínal hru. Určitě jste si všimli, že v pokerových turnajích na začátku dostanete počet žetonů, se kterými hrajete. Jakmile o všechny přijdete končíte ve hře. Jak tedy all-in probíhá?

Příklad pro hru se dvěma hráči

Hlavním pravidlem je, že pokud jeden hráč zahraje all-in, druhý hráč má dvě možnosti. Hráč může sázku buď dorovnat nebo pokračovat dále. Pokud hráč dorovná, nelze již do hry vstupovat a karty tzv. dotočí.

Příklad pro hru s více hráči

Pokud se hry zúčastní více hráčů, je pro pokračování hry rozhodující, jakou hodnotu má hráč all-in. Představme si situaci, kdy spolu hraje 7 hráčů – pojmenujme si je A, B, C, D, E, F a G. Hráč A zahraje strategii all-in následující dva hráči mohou (pokud mají více žetonů) dorovnat tuto sázku. To znamená, že z all-inu hráče A se stane tvz. main-pot hráčů A, B a C. Další dva hráči (hráči D a E) mohou dále sázet, ale hráč A už z těchto žetonů nedostane svůj podíl. Zbývající hráči F a G si mohou vytvořit tvz. side-pot, ze kterého hráč A také nedostane nic. Tyto příklady si můžeme názorně přiblížit:

Na tomto příkladu si ukážeme čistě fungování all-inu

Vy a vaši kamarádi hrajete poker. V potu je 100 eur. Máte posledních 25 eur na vsazení a Váš spoluhráč jde all-in s 50 eury. Nejste definitivně v úzkých a ani nepřicházíte o své šance vyhrát. Pokud chcete, můžete do potu přihodit svých 25 eur. Pokud žádný z ostatních hráčů nedorovná předchozích 50 eur, vyhrává první hráč okamžitě 25 eur - to je to, co jste Vy nemohli dorovnat. Hráč, který má nejlepší postupku, vyhrává celý pot, což je uprostřed stolu.

A na tomto příkladu all-in is vytvářením side-potů

Hráč A si vsadí 50 eur do potu. Další hráč B půjde all-in se sázkou 65 eur. Jelikož 65 není dostatek na full-raise (= navýšení na hodnotu alespoň jednou tolik jako je hodnota původní sázky) může si i třetí hráč C vsadit a dorovnat. Pokud by hráč C dorovnal sázku, měl by hráč A možnost navýšit na hodnotu, kterou vsadil hráč C. Pokud se hráč C rozhodne nenavýšit, hráč A už nemůže navýšit, protože by prakticky navyšoval svoji původní sázku.

Historie pokeru

Hra poker byla oficiálně 1x vynalezena v dnešním USA na konci 18 / začátku 19 století ačkoli vychází z konceptu dřívějších evropských (hlavně francouzských) karetních her. Poker se rozšířil v regionu Mississippi řeky kolem roku 1800. Anglický herec Joseph Cowell zveřejnil, že poker se ve velkém hrál v New Orleans v roce 1829 s 20 kartami a 4 hráči. Teprve později se začalo používat současných 52 karet. Po skončení americké občanské války bylo přidáno několik změn do hry poker, které již připomínají současnou podobu hry. Až po skončení roku 1900 se přirozeně vyvinula podoba hry Texas Hold´em.