Jak hrát poker variantou Texas Hold’em

Texas Hold’em patří k bezkonkurenčně nejvíce oblíbené variantě pokeru. Hraje se po celém světě. Cílem hry je výhra s nejlepší výherní kombinací, tedy získat bank neboli výhru, která je tvořena ze sázek všech hráčů. Pokud má na konci hry dva či více hráčů stejně silnou výherní kombinaci, rozdělí se mezi ně výhra rovným dílem.

Hru Texas Hold’em může hrát současně 2 až 10 hráčů. Skládá se ze čtyř kol sázení. Texas Hold´em je jedna z nejrychlejších pokerových her.

Postup hry

1. Krok

Rozdávající hráč je vždy označen žetonem. Hráč nalevo od rozdávajícího začíná hru vložením malé povinné sázky (small blind) a druhý hráč, který následuje ve směru hodinových ručiček vkládá velkou povinnou sázku (big blind). Rozdávající hráč se mění každé kolo, a to vždy o jednoho ve směru hodinových ručiček. Žeton vždy ukazuje rozdávajícího hráče.

2. Krok

Každý hráč obdrží při rozdávání dvě základní karty (pocket cards), které nikdo z ostatních hráčů nevidí.

3. Krok a první kolo sázek

V tomto kole můžete:

  • dorovnat sázku (call)
  • zvýšit sázku (raise)
  • složit karty (fold)

V prvním kole se nemůžete zdržet sázky (check), protože je potřeba alespoň dorovnat povinné sázky. Jediný, kdo se může v tomto prvním kole zdržet sázky (check), je hráč, který dával velký vklad (big blind).

4. Krok a druhé kolo sázek

Vyloží se tzv. „flop“. Flop jsou tři karty, které jsou vyloženy společně na stůl a viditelné pro všechny hráče. Hráči poté mohou volit jednu z následujících možností podle toho, jak silnou výherní kombinaci můžou z těchto tří karet (flopu) a ze svých dvou karet na ruce (hole cards) složit:

  • mohou dorovnat sázku (call)
  • mohou zvýšit sázku (raise)
  • mohou složit karty (fold)
  • mohou se zdržet sázky (check)

Pozn. Zdržet sázky (check) se hráči nemohou, pokud alespoň jeden hráč vsadí či zvýší sázku (bet, raise). Poté logicky mohou buď dorovnat (call), zvýšit (raise) nebo složit karty (fold).

5. Krok

Třetí kolo sázek. Ke třem společným kartám (flop) je rozdána čtvrtá společná karta – turn. Následuje další kolo sázek, jeho průběh je stejný jako v bodu 4.

6. Krok a poslední kolo sázek

Je rozdána poslední společná karta – river (je to pátá karta). Na stole je tedy pět společných karet (community cards) a v ruce má hráč dvě základní karty (hole cards). Následuje poslední kolo sázek, tzn. stejný postup jako v bodě 4 a 5. Mějte na paměti, že cílem je vytvořit z pěti společných karet (které vidí všichni) a ze dvou vlastních karet (které vidíte pouze vy sami) co nejlepší „výherní kombinaci“, která je možná. Výherní kombinace a výherní postupky jsme již rozepsali v předchozím článku.

Ukončení hry

Hra končí dvěma způsoby. V prvním případě jeden z hráčů svými vysokými sázkami donutí ostatní hráče složit karty (fold). Ve druhém se stane to, že na konci hry zůstane více hráčů. Tito hráči pak vyloží karty a porovnávají své „výherní kombinace“. Vítěz hráč s nejlepší „výherní kombinací“) získává bank. Pokud mají 2 nebo více hráčů stejnou „výherní kombinaci“, rozdělí se bank rovným dílem.

Tipy

  • Ve druhém kole sázek vidíte pouze pět z celkového počtu sedmi karet, ze kterých si vybíráte. To může hráči hodně napovědět to, jak vysoká by mohla potenciálně být výsledná kombinace. Je důležité u hry přemýšlet a každou jednu kombinaci promýšlet. Vyhrává ten, kde je o dva tahy dopředu před ostatními hráči.
  • K výhře je důležité si uvědomit, jak spojíte své karty v ruce s kartami, které leží před Vámi na stole.
  • Pokud je to nutné, položte karty. Neztratíte tolik pokud položíte karty, máte-li karty zcela bez hodnoty.
Vstupní bonus Vstupní bonus bez vkladu po registraci: 500 Kč a 300 FREE SPINŮ. Navíc bonus až 100% ke vkladu do výše 50 000 Kč.